DIỄN ĐÀN LUẬT HỌC - LỚP LUẬT SƯ 15.1B

Hỗ trợ bởi Chính Danh Partners
Email: law@chinhdanh.com ; Địa chỉ ngắn gọn diễn đàn: www.chinhdanh.net

Bạn chưa đăng nhập.

Thông báo

Lúc 17:30 ngày 07/8/2015 làm lễ bế giảng trao bằng lớp luật sư 15.1 nhé các bạn
.
...
.

Adverts

#1 2011-04-11 11:36:10

DPS
Administrator
Đăng ký: 2009-11-01
Bài: 1262
Dollars: 1,758
Bank: 0

Câu hỏi nhận định Đúng/Sai (sưu tầm)

a) Quan hệ PL mang tính quyền lực NN là quan hệ PL TTHS.
b) Nguyên tắc "không ai có thể bị coi là có tội nếu chưa có bản án kết tội đã có hiệu lực PL của tòa án" là nguyên tắc đặc thù của Luật TTHS.
c) Kiểm sát viên phải từ chối tiến hành tố tụng hoặc bị thay đổi nếu là người thân thích với thẩm phán tiến hành tố tụng trong cùng 1 phiên tòa.
d) Kết luận giám định là nguồn chứng cứ có thể thay thế được.

1- Việc giải quyết 1 VAHS luôn trải qua 7 giai đọan tố tụng.
2- Chỉ có quan hệ pháp luật TTHS mới mang tính quyền lực nhà nước.
3- Nguyên tắc: “Đảm bảo quyền bào chữa của người bị tạm giữ, bị can, bị cáo là nguyên tắc đặc thù mà chỉ luật TTHS mới có”.
4- Người tiến hành tố tụng và người tham gia tố tụng có quyền dùng tiếng nói và chữ viết của dân tộc mình trong các phiên tòa xét xử VAHS.
5- Trong mọi trường hợp, việc giải quyết vấn đề dân sự trong VAHS luôn phải được tiến hành cùng lúc với việc giải quyết VAHS.
6- Trong quá trình giải quyết VAHS chỉ có các cơ quan THTT mới có nghĩa vụ phối hợp và chế ước lẫn nhau.
7- Tất cả các cơ quan THTT đều có quyền khởi tố VAHS và khởi tố bị can.
8- Tất cả những người có thẩm quyền giải quyết VAHS là những người THTT.
9- Tất cả những người TGTT có quyền và nghĩa vụ pháp lý trong VAHS đều có quyền đề nghị thay đổi người THTT.
10- Trong mọi trường hợp, người bào chữa phải bị thay đổi nếu là người thân thích của người THTT.
11- Một người khi thực hiện tội phạm là người chưa thành niên, nhưng khi kết thúc VAHS thì đã đủ 18 tuổi thì không thuộc trường hợp qui định tại điểm b khoản 2 Điều 57 BL-TTHS.
12- Trong trường hợp bào chữa bắt buộc qui định tại điểm b khaỏn 2 Điều 57 thì khi bị can, bị cáo và người đại diện hợp pháp của họ yêu cầu thay đổi người bào chữa thì yêu cầu đó luôn được chấp nhận.
13- Người làm chứng có thể là người thân thích của bị can, bị cáo.
14- Người chưa đủ 14 tuổi thì không được ra tòa làm chứng.
15- Người giám định có thể là người thân thích của bị can bị cáo.
16- Mọi sự vật, hiện tượng tồn tại khách quan, có liên quan đến vụ án đều được coi là chứng cứ.
17- Tất cả những người tiến hành tố tụng đều phải có nghĩa vụ chứng minh vụ án.
18- Trong tất cả các VAHS, kết luận giám định là phương tiện chứng minh có thể thay thế được.
19- Biện pháp ngăn chặn chỉ áp dụng đối với bị can-cáo.
20- Lệnh bắt người của cơ quan điều tra trong mọi trường hợp đều phải có sự phê chuẩn của Viện trưởng VKS cùng cấp.
21- Tất cả lệnh tạm giam đều phải được VKS cùng cấp phê chuẩn trước khi thi hành.
22- Biện pháp tạm giam không được áp dụng đối với bị can-cáo là người chưa thành niên phạm tội ít nghiêm trọng.
23- Không được áp dụng biện pháp bảo lãnh tại ngoại đối với bị can-cáo phạm tội đặc biệt nghiêm trọng.
24- Biện pháp tạm giữ có thể được áp dụng đối với bị can-cáo.
25- Viện trưởng VKSND các cấp có quyền ra lệnh tạm giữ.
26- Biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú không được áp dụng đối với bị can-cáo là người nứơc ngoài phạm tội ở VN.
27- Mọi quyết định về việc cho đặt tiền hoặc tài sản để đảm bảo đều phải được Viện trưởng VKS cùng cấp phê chuẩn trước khi thi hành.
28- Trong mọi trường hợp việc hủy bỏ hoặc thay thế những biện pháp ngăn chặn đã áp dụng đều phải do VKS quyết định.


1/Người có thẩm quyền làm oan cho người vô tội trong hoạt động TTHS phải BTTh cho người bị oan
2/cơ quan điều tra phải ra quyết định hủy bỏ lệnh tạm giam đối với người bị đình chỉ điều tra
3/TAND tỉnh có quyền xét xử sơ thẩm các vụ án mà tội phạm được thực hiên là tội phạm nghiêm trọng
4/Trong giai đoạn xét xử phúc thẩm,Thẩm phán đc phân công làm chủ tọa có quyền ra quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung
5/Trong khi xét xử,hội thẩm nhân dân ngang quyền với thẩm phán quyết định mọi vấn đề xét xử
6/Trách nhiệm chứng minh chỉ thuộc cơ quan tiến hành tố tụng
7/Người có quyền lợi-nghĩa vụ liên quan có quyền yêu cầu thay đổi người tiến hành tố tụng
8/Người đã tiến hành tố tụng với tư cách là điều tra viên có thể tiến hành tố tụng lại với tư cách là điều tra viên


Một số câu hỏi phân tích, so sánh

1. Phân tích nguyên tắc bảo đảm quyền bào chữa của người bị tạm giữ, bị can, bị cáo
2. Phân tích nguyên tắc bảo đảm quyền bình đẳng trước Tòa án
3. Phân tích nguyên tắc Thẩm phán và Hội thẩm xét xử độc lập và chỉ tuân theo pháp luật
4. Phân tích nguyên tắc xác định sự thật vụ án
5. Phân tích khái niệm giai đoạn tố tụng hình sự và mối quan hệ giữa các giai đoạn
6. Phân tích nguyên tắc bảo đảm pháp chế XHCN trong tố tụng hình sự
7. Bị can, bị cáo tham gia vào những giai đoạn nào của tố tụng hình sự
8. Phân tích địa vị pháp lý của người bị hại trong tố tụng hình sự
9. So sánh khái niệm: người bị hại và nguyên đơn dân sự trong tố tụng hình sự
10. So sánh nghĩa vụ của người làm chứng với nghĩa vụ của người bị hại. Tại sao có sự giống, khác nhau đó
11. Phân tích các quy định của luật tố tụng hình sự về thay đổi thẩm phán
12. Phân tích địa vị pháp lý của người làm chứng
13. Phân biệt khái niệm bị can, bị cáo với khái niệm ng có tội
14. Quyền bào chữa của bị can, bị cáo được thực hiện ở những giai oạn nào của tố tụng hình sự
15. Phân tích địa vị pháp lý của ng bào chữa trong tố tụng hình sự
16. Phân tích những quy định của Luật tố tụng hình sự về vật chứng
17.phân tích khái niệm chứng cứ và các thuộc tính của chứng cứ
18. Nêu các loại chứng cứ. Cho ví dụ về các loại chứng cứ
19. Phân tích phương tiện chứng minh: lời khai của bị can, bị cáo
20. Phân tích những vấn đề cần phải chứng minh theo quy định tại điều 63 BLTTHS


Email: ngochoavn@gmail.com
“Character is like a tree and reputation its shadow. The shadow is what we think it is and the tree is the real thing.”

Ngoại tuyến

 

2011-04-11 11:36:10

AdBot
Advertisements

#2 2011-04-11 14:49:20

DPS
Administrator
Đăng ký: 2009-11-01
Bài: 1262
Dollars: 1,758
Bank: 0

Re: Câu hỏi nhận định Đúng/Sai (sưu tầm)

Em làm thử 4 câu đầu tiên, mong cả nhà đóng góp ý kiến.

a) Quan hệ PL mang tính quyền lực NN là quan hệ PL TTHS.

Quan hệ PLHS mang tính quyền lực nhà nước thể hiện ở 03 đặc điểm sau đây:
1.    Phát sinh khi nhà nước thực hiện việc truy cứu TNHS.
2.    Các quyết định phát sinh trong quá trình tố tụng hình sự mang tính cưỡng chế của nhà nước đối với những người tham gia tố tụng.
3.    Thông qua quan hệ pháp luật TTHS, nhà nước thể hiện ý chí của mình trong việc bảo vệ trật tự và an ninh của XH.

Như vậy, nhận định trên là SAI do Quan hệ PLHS mang tính quyền lực nhà nước nhưng quan hệ PL mang tính quyền lực NN không chỉ có riêng trong PLTTHS mà còn có trong tố tụng hành chính (ví dụ quyết định XPVP hành chính cũng mang tính cưỡng chế thi hành…).

b) Nguyên tắc "không ai có thể bị coi là có tội nếu chưa có bản án kết tội đã có hiệu lực PL của tòa án" là nguyên tắc đặc thù của Luật TTHS.

Luật TTHS có tất cả là 07 nguyên tắc
1.    Nguyên tắc bảo đảm pháp chế XHCN
2.    Đảm bảo quyền bình đẳng của mọi công dân trước pháp luật
3.    Nguyên tắc xác định sự thật của vụ án.
4.    Nguyên tắc bảo đảm quyền bào chữa của người bị tạm giữ, bị can, bị cáo.
5.    Nguyên tắc thẩm phán và hội thẩm xét xử độc lập và chỉ tuân theo pháp luật.
6.    Nguyên tắc không ai có thể bị coi là có tội nếu chưa có bản án kết tội đã có hiệu lực PL của tòa án.
7.    Nguyên tắc đảm bảo quyền bình đẳng trước tòa.

Em có thể hiểu nguyên tắc đặc thù của Luật TTHS chắc là nguyên tắc chỉ có trong Luật TTHS. Nếu xét về đặc thù của Luật TTHS thì mình sẽ loại bỏ được nguyên tắc thứ 1, thứ 2, thứ 3, thứ 5, và thứ 7 (những những nguyên tắc khá chung).
Trong tập bài giảng trang 46 thì người ta nói nguyên tắc thứ 4 là nguyên tắc đặc thù và quan trọng nhất của Luật TTHS, đây là nguyên tắc Hiến định (theo điều 132 HP1992) và Điều 11 Luật TTHS. Nhưng em không biết phải giải thích như thế nào?.

c. Kiểm sát viên phải từ chối tiến hành tố tụng hoặc bị thay đổi nếu là người thân thích với thẩm phán tiến hành tố tụng trong cùng 1 phiên tòa
Người tiến hành tố tụng bao gồm:
1.    Điều tra viên, phó thủ trưởng, thủ trưởng cơ quan điều tra.
2.    Kiểm sát viên, phó viện trưởng, viện trưởng viện kiểm sát
3.    Thẩm phán, phó chánh án, chánh án, hội thẩm và thư ký tòa
Nhận định Đúng theo Điểm c, mục 4, phần 1  nghị quyết số 03/2004/NQ-HĐTP.

c) …
Cũng được coi là có căn cứ rõ ràng khác để cho rằng họ có thể không vô tư trong khi làm nhiệm vụ nếu trong cùng một phiên tòa xét xử vụ án hình sự, Kiểm sát viên, thẩm phán, Hội thẩm và Thư ký Tòa án là người thân thích với nhau.

Giải thích bắt đầu từ việc viện dẫn từ điều 45 (Thay đổi kiểm sát viên) và 42 BL TTHS (Những trường hợp phải từ chối hoặc thay đổi người tiến hành tố tụng)

d) Kết luận giám định là nguồn chứng cứ có thể thay thế được.
Em không hiểu rõ câu hỏi lắm.
“Nguồn chứng cứ có thể thay thế được”… mình có thể hiểu theo điều 159 BL TTHS không? Tức là nếu kết quả giám định đó không đúng, không đầy đủ thì bị can và người tham gia tố tụng có thể yêu cầu giám định lại, giám định bổ sung. Giám định lại, giám định bổ sung dẫn đến việc thay đổi kết quả giám định thì có được xem là thay đổi nguồn chứng cứ???


Email: ngochoavn@gmail.com
“Character is like a tree and reputation its shadow. The shadow is what we think it is and the tree is the real thing.”

Ngoại tuyến

 

#3 2011-04-12 07:10:48

DPS
Administrator
Đăng ký: 2009-11-01
Bài: 1262
Dollars: 1,758
Bank: 0

Re: Câu hỏi nhận định Đúng/Sai (sưu tầm)

1- Việc giải quyết 1 VAHS luôn trải qua 7 giai đọan tố tụng
7 giai đoạn tố tụng của một vụ án hình sự bao gồm
1.    Giai đoạn khởi tố vụ án hình sự
2.    Giai đoạn điều tra vụ án hình sự
3.    Giai đoạn truy tố
4.    Giai đoạn xét xử sơ thẩm vụ án hình sự
5.    Giai đoạn xét xử phúc thẩm vụ án hình sự
6.    Giai đoạn thi hành án
7.    Giai đoạn đặc biệt

Như vậy, nhận định trên là Sai do giai đoạn xét xử phúc thẩm không xảy ra nếu bản án sơ thẩm không bị kháng cáo, kháng nghị. Hoặc giai đoạn đặc biệt cũng không xảy ra nếu không có kháng nghị tái thẩm hoặc giám đốc thẩm.


2- Chỉ có quan hệ pháp luật TTHS mới mang tính quyền lực nhà nước.
Nhận định sai, đã giải thích bên trên, tố tụng hành chính cũng mang tính quyền lực nhà nước.

3- Nguyên tắc: “Đảm bảo quyền bào chữa của người bị tạm giữ, bị can, bị cáo là nguyên tắc đặc thù mà chỉ luật TTHS mới có”.

Cũng giống như nguyên tắc thứ 6 Nguyên tắc "không ai có thể bị coi là có tội nếu chưa có bản án kết tội đã có hiệu lực PL của tòa án" là nguyên tắc đặc thù của Luật TTHS.
Cả hai nguyên tắc này đều là nguyên tắc Hiến định và được quy định trong BL TTHS. Em không có căn cứ nào chắc chắn để chứng minh đó là “nguyên tắc đặc thù” :-D.

4- Người tiến hành tố tụng và người tham gia tố tụng có quyền dùng tiếng nói và chữ viết của dân tộc mình trong các phiên tòa xét xử VAHS.

Điều 24. Tiếng nói và chữ viết dùng trong tố tụng hình sự
Tiếng nói và chữ viết dùng trong tố tụng hình sự là tiếng Việt. Người tham gia tố tụng có quyền dùng tiếng nói và chữ viết của dân tộc mình, trong trường hợp này cần phải có phiên dịch.

Nhận định Sai, theo đó chỉ có người tham gia tố tụng mới có quyền dùng tiếng nói và chữ viết của dân tộc mình (cơ quan tiến hành tốt tụng sẽ triệu tập người phiên dịch). Còn người tiến hành tố tụng phải dùng tiếng Việt.

5- Trong mọi trường hợp, việc giải quyết vấn đề dân sự trong VAHS luôn phải được tiến hành cùng lúc với việc giải quyết VAHS.
Nhận định sai theo điều 28 BL TTHS

Điều 28. Giải quyết vấn đề dân sự trong vụ án hình sự
Việc giải quyết vấn đề dân sự trong vụ án hình sự được tiến hành cùng với việc giải quyết vụ án hình sự. Trong trường hợp vụ án hình sự phải giải quyết vấn đề bồi thường, bồi hoàn mà chưa có điều kiện chứng minh và không ảnh hưởng đến việc giải quyết vụ án hình sự thì có thể tách ra để giải quyết theo thủ tục tố tụng dân sự.

6- Trong quá trình giải quyết VAHS chỉ có các cơ quan THTT mới có nghĩa vụ phối hợp và chế ước lẫn nhau.
Phương pháp phối hợp – chế ước là một trong những phương pháp điều chỉnh của Luật TTHS (tham khảo tại trang 13 Tập bài giảng).
Theo đó Quan hệ phối hợp là sự hỗ trợ cùng thực hiện các hoạt động tố tụng để giải quyết vụ án được kịp thời theo chức năng, nhiệm vụ được giao, cùng nhau hướng đến mục đích chung là chứng minh và xử lý tội phạm; quan hệ chế ước là sự tác động khống chế, kiềm chế lẫn nhau, bảo đảm cho hoạt động tố tụng được khách quan, có căn cứ và đúng pháp luật.

Nhận định SAI. Quan hệ phối hợp và chế ước không chỉ được thể hiện giữa các cơ quan thuộc các hệ thống cơ quan tố tụng khác nhau mà còn thể hiện ngay trong một hệ thống cơ quan, giữa các cấp tố tụng (giữa cấp phúc thẩm và sơ thẩm), giữa các bộ phận, giữa các chức danh ngay trong nội bộ một cơ quan.

7- Tất cả các cơ quan THTT đều có quyền khởi tố VAHS và khởi tố bị can.
Nhận định SAI, chỉ có Cơ quan điều tra (điểm a, khoản 2, điều 34) và Viện kiểm sát (điểm a, khoản 2, điều 36) mới có quyền khởi tố vụ án hình sự và khởi tố bị can. Tòa án (hội đồng xét xử) chỉ có quyền khởi tố vụ án hình sự, không có quyền khởi tố bị can (khoản 1, điều 104). Theo đó,

Điều 104. Quyết định khởi tố vụ án hình sự

Viện kiểm sát ra quyết định khởi tố vụ án hình sự trong trường hợp Viện kiểm sát huỷ bỏ quyết định không khởi tố vụ án của các cơ quan quy định tại khoản này và trong trường hợp Hội đồng xét xử yêu cầu khởi tố vụ án.
Hội đồng xét xử ra quyết định khởi tố hoặc yêu cầu Viện kiểm sát khởi tố vụ án hình sự nếu qua việc xét xử tại phiên tòa mà phát hiện được tội phạm hoặc người phạm tội mới cần phải điều tra.

Cũng hợp lý mà, nếu Tòa án vừa khởi tố vừa xét xử bị can thì chẳng khác nào vừa đá bóng vừa thổi còi. Nếu tòa có thêm chức năng này thì không cần đến Cơ quan điều tra và Viện kiểm sát nữa mà sẽ quay về đời nhà Tống, Tòa án sẽ thành Khai Phong Phủ 3 in 1 như cô nói :D

8- Tất cả những người có thẩm quyền giải quyết VAHS là những người THTT
Nhận định Sai.
Ngoài những người THTT thì những người tham gia tố tụng cũng có thẩm quyền giải quyết vụ án hình sự (cơ quan, tổ chức, cá nhân có đủ năng lực pháp lý để tham gia vào các quan hệ PL TTHS, có quyền và lợi ích hợp pháp liên quan.
Người tham gia tố tụng bao gồm: Người bị tạm giữ, bị can, bị cáo, người bị hại, nguyên đơn dân sự, bị đơn dân sự, người làm chứng, phiên dịch, người bảo vệ quyền lợi cho đương sự - luật sư…

9- Tất cả những người TGTT có quyền và nghĩa vụ pháp lý trong VAHS đều có quyền đề nghị thay đổi người THTT.
Nhận định Sai.

Điều 43. Quyền đề nghị thay đổi người tiến hành tố tụng
Những người sau đây có quyền đề nghị thay đổi người tiến hành tố tụng:
1. Kiểm sát viên;
2. Bị can, bị cáo, người bị hại, nguyên đơn dân sự, bị đơn dân sự và người đại diện hợp pháp của họ;
3. Người bào chữa, người bảo vệ quyền lợi của người bị hại, nguyên đơn dân sự, bị đơn dân sự.

Theo đó, chỉ những người tham gia tố tụng được quy định tại điều 43 BL TTHS mới có quyền yêu cầu thay đổi người THTT. Một số người TGTT khác không có quyền như người làm chứng, người phiên dịch…

10- Trong mọi trường hợp, người bào chữa phải bị thay đổi nếu là người thân thích của người THTT.
Nhận định SAI.
Người bào chữa chỉ bị thay đổi trong trường hợp người bào là người đại diện hợp pháp, theo điều 42 BL TTHS

Điều 42. Những trường hợp phải từ chối hoặc thay đổi người tiến hành tố tụng
Người tiến hành tố tụng phải từ chối tiến hành tố tụng hoặc bị thay đổi, nếu:
1.    Họ đồng thời là người bị hại, nguyên đơn dân sự, bị đơn dân sự; người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án; là người đại diện hợp pháp, người thân thích của những người đó hoặc của bị can, bị cáo;


Email: ngochoavn@gmail.com
“Character is like a tree and reputation its shadow. The shadow is what we think it is and the tree is the real thing.”

Ngoại tuyến

 

#4 2011-04-13 01:55:45

mylien
Thành viên bạc
Đăng ký: 2009-11-12
Bài: 52
Dollars: 52
Bank: 0

Re: Câu hỏi nhận định Đúng/Sai (sưu tầm)

:D ban Hoa DPS thiệt chăm học

Ngoại tuyến

 

#5 2011-04-14 01:30:34

ThanhXuan
Thành viên đồng
Đăng ký: 2009-11-05
Bài: 30
Dollars: 42
Bank: 0

Re: Câu hỏi nhận định Đúng/Sai (sưu tầm)

Ngày nào thầy cũng bảo kiểm tra...stress quá đi.


Cam on doi moi som mai thuc day, ta co them mot ngay nua de yeu thuong....

Ngoại tuyến

 

#6 2011-04-14 03:28:55

Phong Dao
Administrator
Đăng ký: 2009-10-30
Bài: 1178
Dollars: 2,371
Bank: 0

Re: Câu hỏi nhận định Đúng/Sai (sưu tầm)

ThanhXuan viết:

Ngày nào thầy cũng bảo kiểm tra...stress quá đi.

:D:D:lol::lol::lol::lol::lol::lol:

Thứ 6 này chac là chính xác nhất


  Đề nghị viết bài có dấu, bài không dấu có thể bị xóa không cần báo trước   

Ngoại tuyến

 

#7 2011-04-14 06:05:00

Kieu Phong
Thành viên bạc
Đăng ký: 2009-11-01
Bài: 74
Dollars: 82
Bank: 0

Re: Câu hỏi nhận định Đúng/Sai (sưu tầm)

Mình ko đi kiểm tra môn này nữa. :mad:


"Cái quý nhất của con người ta là sự sống. Đời người chỉ sống có 1 lần. Phải sống sao cho khỏi xót xa, ân hận với những năm tháng sống hoài, sống phí, cho khỏi hổ thẹn với dĩ vãng ti tiện và đớn hèn của mình, để khi nhắm mắt xuôi tay có thể nói rằng: tất cả đời ta, tất cả sức ta, ta đã hiến dâng cho lý tưởng cao đẹp nhất ...."

Ngoại tuyến

 

#8 2011-04-14 08:26:45

Phong Dao
Administrator
Đăng ký: 2009-10-30
Bài: 1178
Dollars: 2,371
Bank: 0

Re: Câu hỏi nhận định Đúng/Sai (sưu tầm)

Kieu Phong viết:

Mình ko đi kiểm tra môn này nữa. :mad:

:lol::lol::lol::lol::lol::lol::rolleyes::rolleyes::rolleyes::rolleyes::rolleyes::rolleyes:

cố lên đi, thứ 6 ngày cúi mờ :lol::lol::lol::lol:


  Đề nghị viết bài có dấu, bài không dấu có thể bị xóa không cần báo trước   

Ngoại tuyến

 

#9 2011-04-16 05:38:00

DPS
Administrator
Đăng ký: 2009-11-01
Bài: 1262
Dollars: 1,758
Bank: 0

Re: Câu hỏi nhận định Đúng/Sai (sưu tầm)

19- Biện pháp ngăn chặn chỉ áp dụng đối với bị can-cáo. .
Nhận định Sai
Bị can: người đã bị khởi tố về hình sự, bị buộc tội trong quá trình điều tra, truy tố.
Truy tố: Cơ quan điều tra gửi bản kết luận điều tra cho VKS, VKS viết bản cáo trạng gửi cho Tòa án đề nghị truy tố bị can trước pháp luật.
Bị cáo: Người bị tòa án quyết định đưa ra xét xử - bị buộc tội trong quá trình xét xử
Biện pháp ngăn chặn có thể áp dụng cho những đối tượng khác: người phạm tội quả tang, người đang bị truy nã…

20- Lệnh bắt người của cơ quan điều tra trong mọi trường hợp đều phải có sự phê chuẩn của Viện trưởng VKS cùng cấp.
Nhận định Sai theo khoản 4, điều 81 BLTTHS.
Trường hợp bắt người trong trường hợp khẩn cấp thì cơ quan điều tra sẽ báo cáo cho Viện kiểm sát sau khi thực hiện lệnh bắt người bắt người để VKS phê chuẩn (gửi kèm các tài liệu liên quan đến việc bắt người khẩn cấp), thường là trong vòng 24 giờ.

21- Tất cả lệnh tạm giam đều phải được VKS cùng cấp phê chuẩn trước khi thi hành.
Nhận định Sai theo điều 80 BLTTHS.
Nếu thủ trưởng, Phó thủ trường cơ quan điều tra các cấp ra lệnh bắt người thì phải được VKS cùng cấp phê chuẩn trứơc khi thi hành.
Nếu người ra lệnh bắt là Chánh án, Phó chánh án Tòa án TAND (điểm b, khoản 1)…, Thẩm phán giữ chức vụ Chánh tòa… (điểm c, khoản 1) thì không cần sự phê chuẩn của VKS.

22- Biện pháp tạm giam không được áp dụng đối với bị can-cáo là người chưa thành niên phạm tội ít nghiêm trọng.
Nhận định Sai theo khoản 1, khoản 2 điều 303 BL TTHS

Điều 303. Bắt, tạm giữ, tạm giam
1. Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi có thể bị bắt, tạm giữ, tạm giam nếu có đủ căn cứ quy định tại các điều 80, 81, 82, 86, 88 và 120 của Bộ luật này, nhưng chỉ trong những trường hợp phạm tội rất nghiêm trọng do cố ý hoặc phạm tội đặc biệt nghiêm trọng.
2. Người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi có thể bị bắt, tạm giữ, tạm giam nếu có đủ căn cứ quy định tại các điều 80, 81, 82, 86, 88 và 120 của Bộ luật này, nhưng chỉ trong những trường hợp phạm tội nghiêm trọng do cố ý, phạm tội rất nghiêm trọng hoặc phạm tội đặc biệt nghiêm trọng.

Và điểm b, khoản 1 Điều 88 BL TTHS:


Điều 88.
Tạm giam
1. Tạm giam có thể được áp dụng đối với bị can, bị cáo trong những trường hợp sau đây:
b) Bị can, bị cáo phạm tội nghiêm trọng, phạm tội ít nghiêm trọng mà Bộ luật hình sự quy định hình phạt tù trên hai năm và có căn cứ cho rằng người đó có thể trốn hoặc cản trở việc điều tra, truy tố, xét xử hoặc có thể tiếp tục phạm tội.

Theo đó, bị can, bị cáo là người chưa thành niên thành niên phạm tội ít nghiêm trọng vẫn bị tạm giam nếu có hình phạt từ trên hai năm và có căn cứ…

23- Không được áp dụng biện pháp bảo lãnh tại ngoại đối với bị can-cáo phạm tội đặc biệt nghiêm trọng.
Nhận định SAI
Theo điểm khoản 1 điều 92 BL TTHS và điều 88 BL TTHS thì biện pháp bão lĩnh là biện pháp thay thế biện pháp tạm giam. Tùy theo quyết định của cơ quan tiến hành tố tụng để quyết định có thực hiện biện pháp bảo lĩnh đối với trường hợp này không.

24- Biện pháp tạm giữ có thể được áp dụng đối với bị can-cáo.
Nhận định Đúng

Điều 86. Tạm giữ
1.    Tạm giữ có thể được áp dụng đối với những người bị bắt trong trường hợp khẩn cấp, phạm tội quả tang, người phạm tội tự thú, đầu thú hoặc đối với người bị bắt theo quyết định truy nã.

Bị can (bị kết tội trong quá trình điều tra) có thể bị tạm giữ trong trường hợp: bị can đang được áp dụng các biện pháp ngăn chặn khác (bảo lĩnh, cấm đi khỏi nơi cơ trú…) nhưng bị can bỏ trốn nên cơ quan điều tra ra quyết định truy nã. Hoặc, bị cáo chưa chấp hành bản án của Tòa án mà bỏ trốn thì cơ quan chức năng cũng có quyền thực hiện biện pháp tạm giữ.

25- Viện trưởng VKSND các cấp có quyền ra lệnh tạm giữ.
26- Biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú không được áp dụng đối với bị can-cáo là người nứơc ngoài phạm tội ở VN.
Nhận định Sai theo Điều 92 BL TTHS
Biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú áp dụng cho những đối tượng có đủ hai điều kiện
1.    Là bị can, bị cáo.
2.    Có nơi cư trú rõ ràng.

27- Mọi quyết định về việc cho đặt tiền hoặc tài sản để đảm bảo đều phải được Viện trưởng VKS cùng cấp phê chuẩn trước khi thi hành.
Nhận định SAI
Theo khoản 2, điều 83 BL TTHS thì chỉ có quyết định của người quy định tại điểm d khoản 1 điều 80 BLTTHS mới cần Viện trưởng VKS cùng cấp phê chuẩn trước khi thi hành. Cụ thể là:

Điều 80. Bắt bị can, bị cáo để tạm giam
1. Những người sau đây có quyền ra lệnh bắt bị can, bị cáo để tạm giam:
d) Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra các cấp. Trong trường hợp này, lệnh bắt phải được Viện kiểm sát cùng cấp phê chuẩn trước khi thi hành.

28- Trong mọi trường hợp việc hủy bỏ hoặc thay thế những biện pháp ngăn chặn đã áp dụng đều phải do VKS quyết định.
Nhận định SAI theo điều 94 BL TTHS:

Điều 94. Huỷ bỏ hoặc thay thế biện pháp ngăn chặn
1. Khi vụ án bị đình chỉ thì mọi biện pháp ngăn chặn đã áp dụng đều phải được huỷ bỏ.
2. Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, Toà án huỷ bỏ biện pháp ngăn chặn khi thấy không còn cần thiết hoặc có thể thay thế bằng một biện pháp ngăn chặn khác.
Đối với những biện pháp ngăn chặn do Viện kiểm sát phê chuẩn thì việc huỷ bỏ hoặc thay thế phải do Viện kiểm sát quyết định.


Email: ngochoavn@gmail.com
“Character is like a tree and reputation its shadow. The shadow is what we think it is and the tree is the real thing.”

Ngoại tuyến

 

Adverts

Board footer

Powered by FluxBB
Hosted by PunBB-Hosting